Δήλωση Συμμετοχής

ΕΙΔΙΚΟ MEETING

Θα αναλύσουμε τα παρακάτω:

-Τι είναι αυτό που μας κάνει διαφορετικούς
-Βήματα και Τρόποι  που οδηγούν στην επιτυχία

-Μία πολύ δυνατή έκπληξη

*Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Συνεργάτες και Υποψήφιοι

Οι Δηλώσεις Συμμετοχών Κλείνουν Πέμπτη 27/10/22 στις 18:00: